Privacy Statement

Gedurende uw bezoek aan onze website verzamelen wij het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer en verbetering van de website.

Om met u in contact te kunnen treden, of om op een sollicitatie te reageren, vragen wij om persoonsgegevens. Het gaat dan onder meer om NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres en Curriculum Vitae. De gegevens die Ecoser-IT in het geval van dergelijke (online) sollicitaties verzamelt, worden gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden, uw sollicitatie te kunnen beoordelen, verder te verwerken in het kader van een (verleende) opdracht, of om u aanbiedingen te kunnen doen of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Ecoser-IT. Wanneer u deze gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij uw sollicitatie mogelijk niet verder in behandeling nemen.

Wij bewaren uw gegevens tot 2 jaar nadat deze door u aan ons zijn verstrekt, of 2 jaar na de laatste dag waarop u werkzaam bij/voor ons bent geweest. Uiteraard kunt u ons eerder verzoeken om uw gegevens te verwijderen. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers om opdrachten via Ecoser-IT met u aan te gaan. Daarbij dient de opdrachtgever uw persoonsgegevens te verwerken conform de eisen die voortvloeien uit de AVG.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens delen met geselecteerde derden die wij in sommige gevallen inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening. Dergelijke bewerkers kunnen daarbij persoonsgegevens van u verwerken. Ecoser-IT heeft in verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de bewerkers over het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Met uitzondering van bovengenoemde redenen verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.

Van onze opdrachtnemers kunnen wij ook persoonsgegevens van u ontvangen. Indien u wordt geselecteerd voor een opdracht dan verstrekt de opdrachtnemer ons naast NAW-gegevens ook uw BSN. Ecoser-IT dient het BSN te verwerken in het kader van de inlenersaansprakelijkheid.

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kan hiertoe een verzoek per e-mail aan Ecoser-IT worden gericht via info@ecoser.nl. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de wettelijke termijn van 4 weken reageren. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door Ecoser-IT, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@ecoser.nl.

Dit Privacy Statement, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Privacy Statement, worden beheerst door Nederlands recht.

Ecoser-IT behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement zonder nadere kennisgeving aan te passen, om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.